avižiena

avižíena sf. (1) Skr, avižienà (3) K, Š, Grg, Klvr, Kp; R laukas, kur nupjautos avižos: Da stovi nearta visa avižíena (avižienà) Gs. Mūs avižienà gryna kap stalas – nėr žolės Nmn. Avižienõs šįmet nė nearėm – kitąmet galės būti pūdymas Mrj. Varyk žąsis į avižíeną Klp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • avižiena — avižena dkt. Avižena tebėrà neartà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • berti — ber̃ti, bẽria, bė̃rė, berti, bẽria, bėrė OG281, Kp, Mlt 1. tr. R, K pilti kur (birius daiktus): Ber̃k ant žemės, susirinks Dkš. Nelenk rėčio, berì grūdus Grg. Ber̃k dar kitą šaukštą druskos į puodą Rm. | Vištos plunksnas bẽria (šeriasi) Ėr. | …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgagenti — intr., tr. 1. gagenant išskristi: Būrių būriai žąsų išgagena, išklega į avižieną I.Simon. | prk.: Teresė viską dešimteriopai visur išgagentų (išpasakotų) rš. 2. refl. daug gagenti: Žąsys išsigagẽnusios taisos lėkti Šts. | prk.: Išsigagẽnusi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • juodas — juodas, à adj. (3) K, J, Š, juodas, a (1) Ms, KlvrŽ; SD34, B, R320, M 1. anglies spalvos, tamsus; pršn. baltas: Juodas kaip degutas Ds. Juodas kaip nuodėgulis Ds. Juodas kaip puodas Ds. Juodas kai pečiaus kakta Ad, Kp. Juodas kaip katilo dugnas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasėti — tr. 1. SD1134, Sut, I, N, K, L, Š, Rtr, NdŽ įberti sėklą į paruoštą dirvą: Ten rugius pasėjo, kur buvo avižiena Klvr. Atorėm antareilį i rugius pasė[jo]m Ad. Be mėšlo, ir gerai pasėjus, neauga LKT203(Vlkv). Vasarojus jau pasėta Pkn. Pasėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suklegti — 1 suklègti intr. 1. imti triukšmauti, klegėti: Suklego ir bobos, lygu vištos ėmė katėti Žem. Taip atgijo, suklego visa troba Žem. Čia sušukę suklegę visi S.Dauk. Netrukus iš laukų pradėjo grįžti žmonės, kaimas atgijo, suklego V.Myk Put.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sustrigti — sustrìgti, sustriñga (sùstrenga), o intr. 1. NdŽ susmigti: Kelios strėlės sustrigo jam į kūną rš. Avižos gerai sùstrenga į žemę, ir stovi kūčkutės Pun. | prk.: Besileidžiančios saulės spinduliai sustrigo į avižieną rš. ^ Kad tau sustrìgt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • visčioti — visčioti, ioja, iojo intr. d.: Atjoja svotai, atsileliuoja par avižieną visčiodami, par linieną linkčiodami JV237 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.